Wylewanie posadzek maszynowych. Opis krok po kroku

Posadzki wylewane z zastosowaniem agregatu zyskują na popularności ze względu na znaczne przyspieszenie prac, a także możliwie lepsze zagęszczenie materiału. Mechaniczne zacierani i szlifowanie przy użyciu miksokreta czyni powierzchnię równą i gotowe do dalszych prac wykończeniowych. O czym trzeba pamiętać, przystępując do wylewania posadzki maszynowej?

Czym jest posadzka maszynowa?

Posadzki maszynowe to coraz częściej stosowany sposób wykończenia podłóg, wykonywany przy użyciu tzw. miksokreta. W skład mieszanki wchodzi piasek i cement oraz woda. Dzięki zastosowaniu wydajnych sprężarek i węży o dużej średnicy mieszanka betonowa może być sprawnie wylewana na odpowiednio przygotowane podłoże, czy to posadzkę, czy strop.

Jak wykonać posadzkę z miksokreta?

W pierwszych krokach należy dobrać odpowiednie przyszykowanie gruntu pod wylewkę. Podkład nierzadko wymaga zastosowania zbrojenia, również w postaci rozproszonej, dobieranej do charakteru obiektu budowlanego. Ogólnie przyjmuje się zasada, że posadzka betonowa na stropie wymaga dodatkowego ułożenia wcześniej cienkiej warstwy materiału izolującego akustycznie i folii budowlanej. Gdy zaś wylewka będzie na podłodze wcześniej układa się hydroizolację podposadzkową oraz termoizoloację, którą osłania się folią budowlaną.

Zawsze wykonując podłogi miksokretem należy pilnować grubości warstw podłogi przy użyciu elektronicznego niwelatora. Istotne jest pilnowanie, aby beton był oddzielony od ścian i elementów takich jak kominy i słupy — dylatacjami obwodowymi. Wzdłuż ścian powinna być zamontowana pianka dylatacyjna — czyli pianka polietylenowa w taśmie o szerokości 10 cm i grubości 5 mm. W pomieszczeniach wielkogabarytowych powinno się je układać co 1-1,5 m poziomie łaty w postaci albo stalowych rurek, czy też drewnianych drążków, przy czym ich wierzch powinien równać się z poziomem wylewki. Samą mieszankę betonową należy wylewać etapami, celem uzyskania równego i gładkiego podkładu podłogowego.